ADATTAR.NMHH.HU

Műsorszerkezeti adatok

Adatszolgáltatásunk keretében a műsorszolgáltatók programstruktúrájáról, klasszifikációs gyakorlatáról, gyártási statisztikáiról is szeretnénk teljesebb képet mutatni.

Magyarország európai uniós csatlakozása után lépett hatályba az Rttv. 7. §-a, amely az országos és körzeti televíziós műsorszolgáltatókat nyelvi és gyártási kvóták teljesítésére kötelezi. A kvóták létrehozásával az Uniónak az volt a célja, hogy a független televíziós műsorkészítést és az európai gyártású műsorszámokat védelmezze, készítésüket ösztönözze, illetve az alkotások számára a piacon kedvező pozíciót biztosítson. Az NMHH 2004 májusa óta a műsorszolgáltatók jegyzőkönyvei, azaz önbevallás alapján folyamatosan ellenőrzi a kvóták teljesítését. Szolgáltatásunk elsősorban a médiumoknak szól, az érintett televíziók ily módon kontrollálhatják a teljesítésüket. A fentieken túl, a műfaji megoszlásokat összefoglaló táblázatok segítségével az érdeklődők képet kaphatnak az országos és körzeti televíziók műsorszerkezetéről, programjairól.

A 2002-ben bevezetett folyamatos adatszolgáltatás segítségével az NMHH állandó jelleggel képes nyomon követni a műsorszolgáltatók kategorizálási gyakorlatát. A műsorszolgáltatók klasszifikáció kötelezettségét, azaz a műsorszámok korhatár-kategóriákkal történő ellátását ugyancsak a jogharmonizációs célú törvénymódosítás során vezette be a törvényalkotó. A vonatkozó rendelkezés szerint a magyarországi műsorszolgáltatóknak 2002. október 15-től valamennyi általuk közzétett műsorszámot - a műsorelőzetesek, hírműsorok, reklám, sportműsorszámok, valamint az időszerű eseményekkel foglalkozó műsorszámok kivételével - az Rttv. 5/B. § szerinti kategóriák valamelyikébe kell sorolniuk. A korhatárra tekintet nélkül megtekinthető műsorszámok, amelyek a kiskorúak fejlődését nem károsíthatják, az I. kategóriába tartoznak, s ezekre semmilyen időbeli megkötés nem vonatkozik. A II. kategóriától kezdve a IV. kategóriáig azonban fokozatosan emelkedik a potenciális ártalom mértéke, ilyen módon a kiskorúak hozzáférési lehetőségét korlátozó törvényi előírások is ennek megfelelően szigorodnak. Míg a jogszabály a II. kategóriába sorolt műsorszámok esetén csak a műsorszám elején elhangzó akusztikus figyelmeztetést, valamint a kategóriának megfelelő optikai jelzés - a műsorszám teljes időtartama alatt - használatát írja elő, a III. és IV. kategóriához – az akusztikus és optikai figyelmeztetésen túl – sugárzási időkorlátokat (az ekként besorolt műsorszámok 21-05 óra, illetve 22-05 óra között tehetők közzé) is rendel. Végül az V. kategóriába sorolandók a súlyosan kedvezőtlen befolyást kifejtő műsorszámok, mint amelyek például pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaznak, ezért televíziós sugárzásuk teljes tilalom alá esik. A körzeti és országos televíziók korhatár-kategóriákba sorolt műsorszámainak eloszlásáról szóló táblázatokon keresztül lehetőség nyílik az egyes műsorszolgáltatók klasszifikációs praxisának a megismerésére, valamint az esetleges változások folyamatos nyomon követésére.
« vissza

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu

Magyarország címere

Az NMHH
Médiatanácsa

1088 Budapest, Reviczky u. 5.
Tel: (06 1) 429-8600
(06 1) 267-2590
Fax: (06 1) 267-2612
E-mail: info@nmhh.hu

A Médiatanács
tagjai

MTVA Támogatási Terület

1088 Budapest, Pollack Mihály tér 10., I. emelet
Tel: (06 1) 327 2020, 267 5151
E-mail: info@tamogatas.mtva.hu
Web: http://tamogatas.mtva.hu

Itt is találkozhatunk...

Médiatanács a Facebookon YouTube Médiatanács Médiatanács-blog (184x80)
© 2012 NMHH Minden jog fenntartva | Impresszum | Szerzői jogok | Segédprogramok, kompatibilitás | Készítette: Venczel Dávid