ADATTAR.NMHH.HU

Filmadatbázis – Magyar korhatárbesorolások


A Magyarországon forgalmazott mozifilmek korhatári besorolását a filmtörvény hatályba lépéséig a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma végezte a kiskorúak filmszínház látogatásáról szóló 8/1965 (IX. 19.) sz. MM rendelet alapján. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény létrehozta a Nemzeti Filmiroda Korhatár Bizottságát, amely a korábbi gyakorlattal ellentétben, a négy korhatári kategória helyett a törvény által előírt, öt kategóriából álló rendszert alkalmazza. Tekintettel arra, hogy régebbi filmalkotások esetleg még nem rendelkeznek új besorolással, adatbázisunkban feltüntettük a 2004 előtti korhatárokat is.

A kiskorúak filmszínház látogatásáról szóló 8/1965 (IX. 19.) sz. MM rendelet szerinti korhatár-kategóriák:
  • Korhatár nélkül
  • 14 éven aluliaknak nem ajánlott
  • Csak 16 éven felülieknek
  • Csak 18 éven felülieknek
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 21. § szerinti korhatár-kategóriák:
  • I. kategória: Korhatárra tekintet nélkül megtekinthető
  • II. kategória: Tizenkét éven aluliak számára a megtekintése nagykorú felügyelete mellett ajánlott
  • III. kategória: Tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott
  • IV. kategória: Tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott
  • V. kategória: Csak felnőttek számára ajánlott

Megjegyzés: ORTT határozatok

A megjegyzésben feltüntetett ORTT határozatok az egyes filmalkotások televíziós sugárzásával kapcsolatos törvénysértésekre vonatkoznak. A műsorszolgáltatók az 1996. évi I. törvény alapján maguk kategorizálják be a műsorszámokat. A rádiózásról és televíziózásról szóló, a 2002. évi XX. törvénnyel módosított 1996. évi I. törvény 5/F. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Országos Rádió és Televízió Testület az 5/B. § szerinti minősítésnél irányadó szempontokat, az egyes műsorszámok sugárzása előtt és közben alkalmazandó jelzéseket, illetve a minősítés közlésének a módját az 1494/2002. (X. 17.) sz. határozatában tette közzé. Tekintettel arra, hogy az 1996. évi I. törvény módosításai 2002. október 15-én léptek életbe, a feltüntetett határozatok bizonyos hányada a korábbi - azaz a módosítás előtti – törvényhelyek sérelmére hivatkozik. Amennyiben a műsorszolgáltató a közigazgatási határozattal szemben jogorvoslattal élt, és még nincs jogerős döntés, úgy a határozat kapcsán a per jelenlegi állása is feltüntetésre került. A határozat jogerőssé vált, amennyiben az ORTT határozatát a másodfokú bíróság is helybenhagyta, illetve a műsorszolgáltató az elsőfokú ítélettel szemben nem fellebbezett. A határozat abban az esetben is jogerős, ha a műsorszolgáltató nem élt a jogorvoslat lehetőségével. A határozatok számát aszerint, hogy jogerőre emelkedett (fekete szám), avagy a per kimenetele még függőben van (piros szám) eltérő színekkel jelöltük. Tekintettel arra, hogy az adatbázis folyamatosan bővül az egyes műsorszámok nem megfelelő besorolása kapcsán született határozatokkal, az újonnan hozott döntéseket szintén megkülönböztetett színnel (zöld szám) tüntettük fel. Ezek esetében előfordulhat, hogy a műsorszolgáltató esetleg bírósági úton megtámadja a határozatot. Végül azok a határozatok is szerepelnek az adatbázisban, amelyeket a bíróság jogerős ítélete hatályon kívül helyezett.

2002. október 15. előtt hatályos hivatkozott törvényhelyek:

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény a kiskorúak védelméről 5. §
(1) A vallási vagy hitbeli meggyőződést sértő, az erőszakos vagy más módon a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatása előtt a közönség figyelmét erre a körülményre fel kell hívni.
(2) A vallási vagy világnézeti nevelésre szánt, illetve arra alkalmas műsorszámot e jellegének előzetes feltüntetésével lehet közzétenni.
(3) Nem szabad kiskorúaknak szánt műsorszámban erőszakos magatartást követendő példaként megjelenítő képeket vagy hangokat közzétenni.
(4) A kiskorúak személyiségfejlődésére ártalmas, így különösen az erőszak öncélú alkalmazását magatartási mintaként bemutató, illetőleg a szexualitást öncélúan ábrázoló műsorszámot csak 23.00 és 5.00 óra között lehet közzétenni. Közzététel előtt erre a közönség figyelmét fel kell hívni.
(5) A kiskorúak személyiségfejlődésére súlyosan ártalmas műsorszám közzététele tilos.

2002. október 15. előtt hatályos hivatkozott törvényhelyek:

1/A. Cím – A kiskorúak védelme
5/A. § (1) A műsorszolgáltató - a műsorelőzetes, a hírműsorszám, az időszerű eseményekkel foglalkozó műsorszám, a sportműsorszám, valamint a reklám kivételével - valamennyi, általa közzétenni kívánt műsorszámot a közzétételt megelőzően az 5/B. § szerinti kategóriák valamelyikébe sorolja.
(2) A műsorelőzetes nem tehető közzé olyan időszakban, amikor az általa bemutatott, ismertetett műsorszám nem lenne közzétehető.
(3) Időszerű eseményekkel foglalkozó műsorszám, sportműsorszám, illetve reklám nem tehető közzé olyan időszakban, amelyben tartalmának megfelelő kategóriába sorolása esetén közzétételének - előre láthatóan - nem lenne helye.

5/B. § (1) Azt a műsorszámot, amely korhatárra tekintet nélkül megtekinthető, az I. kategóriába kell sorolni.
(2) Azt a műsorszámot, amely tizenkét éven aluli nézőben félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva nem érthet meg vagy félreérthet, a II. kategóriába kell sorolni. Az ilyen műsorszám minősítése: tizenkét éven aluliak számára a megtekintése nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
(3) Azt a műsorszámot, amely alkalmas a tizenhat éven aluliak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy közvetett módon utal erőszakra, illetve szexualitásra, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus, a III. kategóriába kell sorolni. Az ilyen műsorszám minősítése: tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott.
(4) Azt a műsorszámot, amely alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy meghatározó eleme az erőszak, illetve a szexualitás közvetlen, naturális ábrázolása, a IV. kategóriába kell sorolni. Az ilyen műsorszám minősítése: tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott.
(5) Azt a műsorszámot, amely alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének súlyosan kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz, az V. kategóriába kell sorolni.

5/C. § (1) A II. kategóriába sorolt műsorszám tizenkét éven aluliaknak szánt műsorszámként, illetve ilyen műsorszámok között nem tehető közzé, egyébként megfelelő jelzéssel bármikor közzétehető.
(2) A III. kategóriába sorolt műsorszám megfelelő jelzéssel ellátva 21.00 és 05.00 óra között tehető közzé.
(3) A IV. kategóriába sorolt műsorszám csak 22.00 és 05.00 óra között tehető közzé, megfelelő jelzés feltüntetése mellett.
(4) Az V. kategóriába sorolt műsorszám nem tehető közzé.

5/D. § (1) Műsorszám - e törvényben meghatározott kivételekkel - csak a kategóriájának megfelelő módon tehető közzé. (2) A műsorszám közzétételének kezdetekor közölni kell annak minősítését. (3) Az egyes műsorszámok közzétételekor a kategóriájuknak megfelelő jelzést piktogram formájában a képernyő valamelyik sarkában is meg kell jeleníteni úgy, hogy az a műsorszám teljes időtartama alatt látható legyen. Az I. kategóriába tartozó műsorszámok esetében a jelzést nem kell feltüntetni. Rádiós műsorszolgáltatóknál jelzést nem kell alkalmazni.

5/E. § Televíziós műsorszolgáltató műsorát közlő sajtótermékben valamennyi műsorszám 5/B. § szerinti minősítését jól látható módon fel kell tüntetni.

5/F. § Az 5/B. § szerinti minősítésnél irányadó szempontokat, az egyes műsorszámok közzététele előtt és közben alkalmazandó jelzéseket, illetve a minősítés közlésének módját az Országos Rádió és Televízió Testület - eljárására kötelező jelleggel - legalább kétharmados többséggel hozott állásfoglalásban határozza meg, amelyet a Kulturális Közlönyben közzétesz.
« vissza

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu

Magyarország címere

Az NMHH
Médiatanácsa

1088 Budapest, Reviczky u. 5.
Tel: (06 1) 429-8600
(06 1) 267-2590
Fax: (06 1) 267-2612
E-mail: info@nmhh.hu

A Médiatanács
tagjai

MTVA Támogatási Terület

1088 Budapest, Pollack Mihály tér 10., I. emelet
Tel: (06 1) 327 2020, 267 5151
E-mail: info@tamogatas.mtva.hu
Web: http://tamogatas.mtva.hu

Itt is találkozhatunk...

Médiatanács a Facebookon YouTube Médiatanács Médiatanács-blog (184x80)
© 2012 NMHH Minden jog fenntartva | Impresszum | Szerzői jogok | Segédprogramok, kompatibilitás | Készítette: Venczel Dávid