ADATTAR.NMHH.HU

Nézettségi statisztikák (AGB Nielsen Médiakutató Kft.)

Adatszolgáltatásunk keretében kerülnek közzétételre azok a nézettségi statisztikák, amelyeket az NMHH a műszeres televíziós közönségméréssel foglalkozó szolgáltató cég, az AGB Nielsen Médiakutató Kft. adatai alapján készít. Adatközlésünk megtervezése során arra törekedtünk, hogy az általános tévénézési statisztikák mellett a csak egy bizonyos műsorszolgáltató iránt érdeklődők is megtalálják a keresett adatokat. A publikált lekérdezések az AGB Nielsen Médiakutató Kft. által mért műsorszolgáltatók kínálatát térképezik fel.

Röviden ismertetjük a műszeres televíziós közönségmérés főbb jellemzőit (forrás: www.agbnielsen.hu). Napjainkban az elektronikus nézőmérő műszerekkel minden más mérési rendszernél pontosabb becslést lehet adni a közönségről. Az AGB Nielsen reprezentatív mintavétellel kiválasztott, 1040 háztartást magában foglaló panele hozzávetőleg 2500 televízióval Magyarországon élő, legalább egy televíziókészülékkel rendelkező, magánháztartásban lakó, 4 éven felüli személy nézettségi adatainak a feldolgozását teszi lehetővé. A műszerek minden egyes televíziós készülékhez telepítésre kerülnek, a háztartásokat ily módon panelháztartásoknak nevezzük, a háztartások tagjait pedig paneltagoknak. A televíziókészülékekbe egy dekóder egységet szerelnek be, amely érzékeli a készülék be-, illetve kikapcsolt állapotát, valamint az éppen nézett tv-csatornához tartozó frekvenciát és/vagy audio jelet. Ez a detektor áll összeköttetésben a tévékészülék tetején elhelyezett kijelző egységgel. A háztartás tagjai a kijelző egységen állíthatják be egy távirányító segítségével, hogy melyikük nézi éppen a készüléket. A távirányítón - 1-8-ig - a számok egy-egy háztartástagot jelölnek. A kijelző egységen található 16 karakteres panel mutatja az éppen tévézők sorszámát, illetve a háztartásnak szóló rövid üzeneteket is. A rendszer következő tagja az adatgyűjtő egység, amely a kijelző egységtől kapott nézettségi adatokat, a nézett csatornát, az azonosított nézők sorszámát, az egyes programok nézésére vagy videózásra személyenként fordított időtartamot tárolja. Ugyanez a berendezés kapcsolódik a telefonvonalra, illetve azoknál a háztartásoknál, amelyeknél nincs saját telefonvonal, az AGB Nielsen által telepített rádiótelefonokra, amelyen keresztül az adatokat továbbítja a cég központi számítógépéhez. Az AGB Nielsen definíciója szerint tévénézőnek azok a személyek számítanak, akik - a távirányítón az őket azonosító gomb megnyomásával – bejelentkeznek a rendszerbe. A rendszerbe bejelentkezett személyt akkor tekintik egy csatorna nézőjének, ha legalább 15 folyamatos másodpercet tölt az adott csatorna nézésével. Minden elektronikus nézőmérő műszer (TVM, UNITAM) másodperc pontossággal rögzíti a nézést a nap 24 órájában, illetve azt, hogy ki és mit néz a készüléken, továbbá minden egyéb képernyőhasználatot (videó, személyi számítógép, DVD és videójáték). Ezek az adatok tárolásra kerülnek, majd a háztartásokból egy műszer a telefonvonalon keresztül továbbítja az információkat a feldolgozó központba. A lekérdező rendszer minden éjjel 2 és reggel 6 óra között felhívja a nézőmérő műszereket, és a sikeres adatvitelig minden második félórában megpróbálja elérni a háztartásokat. Az adattároló egység több nap nézettségi adatait képes tárolni, így sikertelen adatátvitel esetén a következő napon az adattárolóban maradt adatok ismét lekérdezésre kerülnek. A panel az ország lakosságát reprezentálja azért, hogy a teljes lakosság tévénézése becsülhető legyen. A mintavételből eredő statisztikai hibahatár az AGB panel-minta nagysága esetén 0,5-2 százalék között mozog. A műszeres közönségmérésnek köszönhetően az AGB Nielsen Arianna nevű felhasználói szoftvere napi rendszerességgel szolgáltat elektronikus formában adatokat. A mérés technológiájáról, az adatszolgáltatásáról és módszertanáról a következő link alatt olvashatnak bővebben: www.agbnielsen.hu

Fogalomtár Nézettségi változók:
Nézettség (Average Minute Rating/AMR%): Egy esemény (műsor vagy idősáv) közönségének egy percre jutó átlagos számának százalékos aránya a célcsoporton belül. Pl.: AMR=10% jelentése: A műsor egy átlagos percét a célcsoport 10%-a látta.

Közönségarány (Share/SHR%): A nézett idő csatornák (ill. egyéb tévéhasználat*) közötti megoszlása, azaz az esemény ideje alatt az összes TV-nézéssel töltött időnek mekkora részét fordították a nézők a vizsgált esemény nézésére. Pl.: SHR=35% jelentése: a műsor ideje alatt televíziót nézők 35%-a a vizsgált programot nézte. A share magas értéke a műsorra nézve kedvező (értéke max. 100%: ez azt jelenti, hogy minden tévénéző ezt a programot nézte). Értékéből ugyanakkor nem következtethetünk a nézőszám (AMR) tényleges értékére, mivel 40% share jelenthet néhány tízezer nézőt, de több milliót is (pl. főműsoridőben, amikor 4-5 millió ember néz tévét). *: A SHR nem csak a csatornák nézésére vonatkozik, hanem minden tévéhasználatra is, azaz videojátékokra, DVD nézésre, stb.

Tévénézési idő (Average Time Viewing –ATV (perc)): az egy főre jutó nézett idő, azaz a teljes célcsoport tagjai átlagosan hány percig nézték az eseményt. Ezzel a mutatóval mérjük elsősorban a napi televíziónézés alakulását. Pl: a teljes népességre vonatkozó ATV összege 260 perc azt jelenti, hogy egy fő átlagosan 4 óra 20 percet tölt naponta a képernyő előtt.

Műsorszolgáltatók csoportosítása a nézettségi statisztikákban
Három földi sugárzású csatorna: MTV1, RTL Klub, TV2

Nem földi sugárzású (kábeles, műholdas) csatornák(2010.10-): (MAGYAR) ATV, AXN, CARTOON NETWORK, COMEDY CENTRAL, COOL, DEKO, DISCOVERY CHANNEL, DISNEY CHANNEL, DUNA TV, ECHO TV, F+, FEM3, FILMMUZEUM, HALOZAT, LifeNetwork, M2, MINIMAX/A+, MOVIES24, MTV (MUSIC TELEVISION), NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL, NOTA TV, OzoneNetwork, SPEKTRUM, SPORT KLUB, SPORT1, SPORT2, STORY-TV4, TV6, TV PAPRIKA, UNIVERSAL CHANNEL, VIASAT3, VIVA, ZONE CLUB, ZONE REALITY, ZONE ROMANTICA, OTHER HUNGARIAN, OTHER
Video-/Videócsatorna: videorecorder és player, kölcsön videó, VCR, DVD, VIDEOGAME házimozi ..stb. használat

Total TV/TTV: Teljes tévénézés, minden csatorna, továbbá minden egyéb képernyőhasználat együttesen

Total TV no video/TTVnovideo: videócsatorna használat (VCR/DVD/videogame:videó recorder, player, DVD, videójáték) nélküli televízióhasználat

Platformok
Csak analóg földi vétel: azon személyek, akik nem rendelkeznek digitális dekóderrel, sem kábeles (Cable-AD-UPC Direct-DigiTV), sem műholdas (satellite) vétellel

Analóg kábel: azon személyek, akik rendelkeznek kábeles vétellel, de nincs digitális dekóderük.

Digitális dekóder: azon személyek, akik rendelkeznek valamilyen digitális televíziós adás vételére alkalmas beltéri egységgel (set-top-box).

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu

Magyarország címere

Az NMHH
Médiatanácsa

1088 Budapest, Reviczky u. 5.
Tel: (06 1) 429-8600
(06 1) 267-2590
Fax: (06 1) 267-2612
E-mail: info@nmhh.hu

A Médiatanács
tagjai

MTVA Támogatási Terület

1088 Budapest, Pollack Mihály tér 10., I. emelet
Tel: (06 1) 327 2020, 267 5151
E-mail: info@tamogatas.mtva.hu
Web: http://tamogatas.mtva.hu

Itt is találkozhatunk...

Médiatanács a Facebookon YouTube Médiatanács Médiatanács-blog (184x80)
© 2012 NMHH Minden jog fenntartva | Impresszum | Szerzői jogok | Segédprogramok, kompatibilitás | Készítette: Venczel Dávid